Fastighetsarena Öresund™

Telefon 040 -16 14 49

fax 040 - 16 36 75

 

Fastighetsarena Öresund™

Karin Westerman 

Konferens- och mötesarrangör

Affärsidé

Tjänster

Kalendarium

Nyheter

Tidigare arrangemang och medverkande

Foton från tidigare konferenser och temadagar

Press

Kontakt

Förslag

FAKTA Fastighetskonsult

Karin Westerman CV

Säkerhets- och kvalitetspolicy

Välkommen till Fastighetsarena Öresund

-konferenser med koll på läget!

Sedan år 2001 arrangerar och genomför vi

temadagar, seminarier, branschdagar och debatter,

konferenser, ledningsmöten och studiebesök

på uppdrag av och i samarbete med

intressenter i Skåne och Öresundsregionen, på båda sidor av Öresund.

Med fokus på bygg-och fastighetsbranschens utveckling.

 

Välkommen att kontakta oss

för programförslag, planering och genomförande av arrangemang!

Telefon +46 40 161449

 

 

 

 

 

 
 
Konstruktör av hemsidan K Ahlström