Fastighetsarena Öresund™

TelteteTelefon 040-161449 Fax 040-163675

 

Tidigare arrangemang och medverkande 

 

Fastighetsarena Öresund har i egen regi tidigare arrangerat bl.a.

Oktober 2004. "Kunskapsport Öresund", en temadag om investeringar, projekt och utbyggnader av Fastigheter och Lokaler för utbildningsändamål i Skåne och Öresundsregionen, i samarbete med Fastighetsägarna Syd, Sveriges Byggindustrier, Kommunförbundet Skåne. 90 deltagare.

Inbjudna Medverkande

Britta Rundström, direktör Svenska Kommunförbundet, Stockholm

Johnny Örbäck, fd skolkommunalråd samt fd VD HSB Malmö, Malmö

Jan Amcoff, fil.dr., forskare och kulturgeograf, Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Linda Andersson, projektledare och fastighetsekonomi, Svenska Kommunförbundet, Stockholm

Frank Rishøj, arkitekt MAA, HLT Henning Larsens Tegnestue A/S, Köpenhamn

Olle Sundh, lokalförsörjningschef LIMA Fastighetskontoret Malmö stad

Christine Löfvenberg, styrelseordförande, konsult och delägare FM Konsulterna, Göteborg

Tomas Johansson, ordförande Friskolornas Riksförbund och utbildningsdirektör Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund

Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot (m), Staffanstorp/ Sveriges Riksdag, Stockholm

Anja Rolvung, arkitekt MAA och delägare KHR Arkitekter AS, Virum

Joakim Ollén, verkställande direktör, Akademiska Hus AB, Göteborg

Jan-Ole Behrens, regionchef DIL Nordic (Asset Finance and Leasig) of Deutsche Bank Group, Tyskland/Skandinavien

Ingrid Gustavsson, arkitekt och fastighetsansvarig Malmö Högskola, Malmö

Bengt Hansson, professor och bitr. prefekt, LTH Lunds Tekniska Högskola, Avd. för Byggnadsekonomi, Institutionen för Byggande och Arkitektur Lunds Universitet.

 

Maj 2004. "Handelsplats Öresund". En bransch- och temadag om Dagligvaruhandelns utveckling med etableringar, investeringar, projekt och utbyggnader i Skåne och Öresundsregionen, i samarbete med Centrumutveckling, Fastighetsägarna, Region Skåne, Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Byggindustrier, Skåne-Blekinge Livsmedelshandlareförbund. 150 deltagare.

Inbjudna medverkande

Christine Axelsson, regionråd (s) och ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne

Roland Fahlin, fd koncernchef, ICA AB samt fd ordförande Svensk Handel

Bertil Pettersson, fd generaldirektör Regeringskansliet, chef Chalmers Energicentrum, Göteborg

Magnus Skiöld, verkställande direktör, Midroc Project Development AB, Malmö-Helsingborg-Lund

Peter Syrén, projektutvecklingschef, Midroc Project Development AB

Biljana Petrovic, verkställande direktör, Centrumutveckling Håkan Karlsson AB

Henrik Borgström, ekonomijournalist

Per Belander, struktur etablering Syd, Axfood Sverige AB

Peter Lund, vice VD, Bergendahlsgruppen AB, Hässleholm

Lars Nilsson, verkställande direktör Coop Sverige Fastigheter AB samt etableringschef Coop Sverige AB

Claes-Göran Sylvén, verkställande direktör ICA-handlarnas Förbund

Stefan Tadic, verkställande direktör MästerLivs AB, Malmö och Helsingborg

Kerstin Fredriksson, kommunalråd(s) Burlövs Kommun

Jan-Olof Jönsson, översiktsplanechef, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Kerstin Nilemark, planchef, Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Anitra Steen, verkställande direktör Systembolaget AB, Stockholm

Ulrika Eriksson, vice VD, AB Svenska Pressbyrån

Karin Kisker, verkställande direktör Svenska Franchisingföreningen, Göteborg

Katja Lantz, chef Kategori & Koncept, Statoil Dagligvaruhandel AB

Thomas Svaton, verkställande direktör Svensk Dagligvaruhandel

Studiebesök:

Hans Hermansson, köpcentrumchef, Skanska Öresund AB

Peter Lund, vice VD, Bergendahlsgruppen AB

 

Februari 2004. "Hotell & Restaurang & Turism Öresund", en temadag om hotell-, restaurang-,
turism och fastighets - och byggbranschernas utveckling i Skåne och Öresundsregionen,
i
samarbete med Fastighetsägarna, Position Skåne, SHR Sveriges Hotell ­ och
Restaurangföretagare, Sveriges Byggindustrier och Restauratören
. 120 deltagare.

Inbjudna Medverkande
Mats Hulth, VD, SHR Sveriges Hotell - och Restaurangföretagare.
Veronica Åberg, kulturgeograf och doktorand, Inst. för Service Management, Campus Helsingborg/Lunds Univ.
Olle Persson, fd VD, Capona AB, hotellfastighetsbolag
Ing- Marie Albertén, husfru, Grand Hotell, Lund
Marianne Laiderz, fd VD, The MayFair Hotel, Köpenhamn och Malmö
Göran Gunnesson, projektkoordinator, Parkfast AB, Malmö, ang Hyllieprojektet
Arthur Buchardt, VD och byggmästare, Øier Invest, Norge
Lars Carmén, ordförande Sveriges Rese- och Turistråd samt turistdirektör, Malmö stad
Marie Pieplow, ordförande Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförening samt krögare, Restaurang Årstiderna i Kockska Huset, Malmö
Anders Almér, VD & utvecklingskonsult, Rebus/Almér Consulting AB
Frans Melin, Ekon.dr. i varumärkesstrategi, Företagsekonomiska Inst., Lunds Universitet
Hasse Wallman, VD, Wallmans Nöjen/ Wallmans Salonger, Malmö och Cirkus-byggningen, Köpenhamn (intervju av ekonomijournalisten Henric Borgström)
Lotte Karlefors, marknadschef, Sofiero Slott och Karin Rappe, restaurangchef och krögare, Sofiero Slottsrestaurang, Helsingborg
Charles och Elisabeth Asker, ägare och f.d. VD, Espresso House , Malmö-Lund
Cecilia Gyllenkrok, VD, Øresund Network AB

September 2003

"Fastighetsfinansiering Öresund", en temadag om fastighetsinvesteringar, fastighetsvärdering och fastighetsfinansiering i samarbete med Fastighetsägarna, Position Skåne, SFF Samfundet för Fastighetsekonomi och Sveriges Byggindustrier.

150 deltagare

Inbjudna medverkande
Bo Håkansson, VD, Wilh. Sonesson AB
Manne Boström, marknadsdirektör, Fastighets AB Norrporten
Thomas Ahlbeck, director, PricewaterhouseCoopers
Arvid Sveen, vice VD, OBOS AB, Norge
Christina Gustafson, VD, Svenskt Fastighetsindex
Bo Söderberg, docent, Bygg - och Fastighetsekonomi, LTH, Lund samt KTH, Stockholm
Monica A Haapaniemi, fastighets- och skatteekonom och expert, Rättsenheten, Riksskatteverket
Lars Nyberg, vice Riksbankschef, Riksbanken
Per Tunestam, ansvarig strukturerad finansiering, SBAB AB
Jens Christian Nielsen, chefsekonom, BRF Kredit, Lyngby, Danmark
Gustaf Gyllenkrok,VD, HSH Nordic Finance, Malmö
Marianne Flink, VD, Standard & Poors
Roger Akelius, ordf., Akelius Insurance Ltd samt
Ann-Christine Svärd, VD, Fastighetsägarna.

 

April 2003

"Öresund Living", en temadag om morgondagens boende i Skåne och Öresundsregionen och om rekordgenerationens bostadsval i samarbete med Sveriges Byggindustrier samt Öresundsbron / Öresundsförbindelsen. 110 deltagare.

Inbjudna medverkande
Christina Wessling, regionchef, Hyresgästföreningen Region Södra Skåne
Jessica Johansson, ansvarig för bostadsfrågor, Sveriges Byggindustrier
Hans Blom, länsråd och enhetschef, Länsstyrelsen i Skåne län
Ivo Waldhör, arkitekter SAR
Larry Andow, ordf. HSB Skåne och kommunfullmäktige, Lunds kommun
Kristina Benee Olsen, försäljningschef, NCC Construction Danmark A/S
Maud Karlsson, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter AB, Malmö
Jan Segelberg, VD, City Apartments
Arne M Olsson, fastighetsföretagare, Veckovåningar HB
Ulrika Hägred, bostadsmarknadsexpert, Boverket
Niklas Birgetz, utvecklingschef, Trygg och Omsorg, Skandia Liv
Birgitta Wadkvist, byggkonsult och fd projektledare, Seniorgården JM, Malmö
Kerstin Åkerwall, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Skåne län
Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadsdirektör, Helsingborg stad samt
Owe Åhlund, professor emeritus, Lunds Tekniska Högskola, Lund.

 

Oktober 2002

"Öresund Shopping ", om detaljhandelns utveckling i Öresundsregionen.
i samarbete med Centrumutveckling, Fastighetsägarna, Region Skåne Inward Investment, Sveriges Byggindustrier, Svensk Handel Syd samt Öresundsbron/Öresundsförbindelsen. 125 deltagare.

Inbjudna medverkande
Henrik Andersson, omvärldsanalytiker, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Malmö
Anders Karlsland, 1:e ambassadsekreterare, Sv. Ambassad, Köpenhamn
Lise-Lotte Reiter, länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne
Karin Book, fil.dr. , Kulturgeografiska Inst., Lunds Universitet
Mikael Lundström, vice VD, Jones LangLaSalle Norden
Fredrik Widell, dir. Etablering och Byggnation, 7-Eleven/Small Shops Sverige AB
Dan Faester, VD, TK Development
Spiros Mylonopoulos, VD och koncernchef, Bergendahlsgruppen
Owe Löfquist, fastighetsdirektör, Rodamco Norden Europe AB
Thorbjörn Jensen, marknadschef, Silvan/Danske Traelast A/S, Danmark samt
Marianne Christensen, dir. , Steen & Strøm, Köpenhamn.

 

Juni 2002

"Öresund Links ", Fastighets - och Infrastrukturkonferens i samarbete med Region Skåne, Näringslivsutveckling, Sveriges Byggindustrier och Öresundsbron /Öresundsförbindelsen. Cirka 80 deltagare.

Inbjudna medverkande
Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Malmö
Monica Nelson-Edberg, senioranalytiker Nordea, Stockholm
Anders Mellberg, informationschef, Citytunneln, Malmö
Susanne Lindh, vägdirektör, Vägverket Region Skåne, Kristianstad
Lars Karlsson, VD Copenhagen Malmö Port AB, Malmö
Bjarne Vistrup, salgsdirektör, Ørestadsselskabet, Köpenhamn
Thomas Paulsson, VD, Oktogonen Väla KB Resurs, Helsingborg
Martin Larsson, Lantmäterisektionen, Lunds Tekniska Högskola, Lund
Michael Fogelberg, VD, Shurgard AB, Danmark-Sverige
Kjell Karlsson, VD, Europakorridoren, Värnamo
Helen Mårtensson, Strategisk infrastruktur, Helsingborgs kommun
Claes Pedersen, programkoordinator, Øresundskomiteen, Köpenhamn samt
Nils-Göran Larsson, VD, Fastighetsägarna Syd, Malmö.

 

Januari 2002

"Aktuella fastighetsprojekt och investeringar i Motions- och Idrottsanläggningar i Öresundsregionen"

i samarbete med Skånes Idrottsförbund. Cirka 75 deltagare.

Inbjudna medverkande
Lynn Ljungberg, ordf. Fritidsnämnden, Malmö
Åke Stolt, sportjournalist, Sydsvenskan,
Björn Anders Larsson, idrottsekonom, Lund
Per Benjaminsen, idrottskonsulent, Farum Kommun, Danmark
Lars Asklund, arkitekt SAR, Lund
Ulf Öhrvik, VD Barsebäck Golf och Scandinavian Open
Eje Johansson, fritidschef, Hässleholms kommun
Mats Molén, arkitekt SAR, Lund
John Lewy, VD, Båstad Tennis & Hotell AB
Percy Nilsson, koncernchef, PNB, samt
Allan Karlsson, ordf. Skånes Idrottsförbund

 

Januari 2001

"Studentbostads - och Fastighetsutbildningsdag" på Malmö Högskola i samarbete med Malmö Studentkår och Malmö Högskolas fastighets- och byggutbildningar. Cirka 200 deltagare.

Inbjudna medverkande
Eva Ollén, regionchef, Proffice
IngaLill Lindqvist, länsbostadsdirektör, Länsstyrelsen i Skåne
Sofia Lindén, utredare, Boverket, Karlskrona
Daniel Gunnardo, VD Parkängen HB
Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande och Rolf Pålsson, byggkommunalråd, Malmö stad
Susanne Käsper, avdelningssekreterare, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Lars Birve, VD, MKB Fastighets AB
Anders Larsson, marknadschef, Bo Klok/Skanska/IKEA
Johnny örbäck, VD, HSB Malmö Ek.för. och HSB Sundsfastigheter samt
Allan Karlsson, dåvarande VD Bo01 och ordf. Centrum f. Fastighetsföretagande, Malmö Högskola.