Fastighetsarena Öresund-konferenser med koll på läget!

 

*Öresundsregionen är idag en av landets mest spännande investeringsregioner.

Affärsidé

*Fastighetsarena Öresund™ skapar mötesplatser och fokuserar på fastighets-och byggbranschens utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld.

*Genom temakonferenser, idéseminarier och debatter växer kunskapen och intresset bland investerare och branschaktörer för trender, värdeutveckling och omvärldsorientering.

*Fastighetsarena Öresund™ genomför sedan år 2001 arrangemang i egen regi, samt på uppdrag av och i samarbete med intressenter, med fokus på Skåne och Öresundsregionen.

Visst låter det spännande? Och intressant!

Vill Du också ha koll på läget?

 

Arrangör

Fastighetsarena Öresund™ /FAKTA Fastighetskonsult i Malmö©

Karin Westerman

Fastighetskonsult och konferensarrangör

Telefon 040-161449