Till kommande temadagar och konferenser tar vi gärna emot

-önskemål om tema eller

-förslag på medverkande som Du skulle vilja lyssna till och träffa.

Maila till fastighetsarena@telia.com .

Tack för Ditt förslag!