FAKTA Fastighetskonsult i Malmö

 

Vad behöver Du hjälp med?

Kontakta oss- vi har koll på läget!

FAKTA Fastighetskonsult i Malmö

(registrerat hos PRV år 1988)

postadress: Skatvägen 16, 218 32 Bunkeflostrand

Karin Westerman

Fastighetskonsult

Tel. 040- 16 14 49 .Fax 040- 16 36 75 .Mobil 070- 514 00 49

fakta.fastighetskonsult.i.malmoe@malmo.mail.telia.com

 

Westerman Media

(registrerat hos PRV)

- Frilansskribent och fotograf i branschpress sedan år 1988

om fastigheter, boende, bygg och ekonomi (medverkar och har medverkat i ett drygt 20-tal tidningar och tidskrifter, bl.a. Fastighetstidningen, Finanstidningen/ Fastigheter & Lokaler, Marknadsoversigten Erhvervsejendom (Dk), m.fl. bygg-, fastighets-, och företagartidningar). Skriver redaktionella texter till branschens nyhetssidor med web-baserat material.

-Moderator och programledare vid konferenser, seminarier, debatter, möten och företagsarrangemang.

-Utformar debattinlägg och skrivelser.

westerman.media@telia.com

Telefon 040-161449 Karin Westerman

 

Fastighetsarena Öresund™

(registrerat hos PRV år 2001)

- arrangerar temakonferenser, idéseminarier, ledningsmöten, avdelningsmöten, studiebesök, mm i Öresundsregionen med inriktning på fastighets-och byggbranschen på båda sidor av Öresund.

- utformar seminarieprogram och föreslår medverkande

- arrangerar nätverksammankomster

fastighetsarena@telia.com

info@fastighetsarenaoresund.nu

Telefon 040-161449 Karin Westerman

 

CV Karin Westerman

Bakgrund och Utbildning

Fil.kand. och fil.mag.

Lunds Universitet: bl.a. Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik (huvudämne Utbildningsplanering och Utbildningsadministration) Sociologi, Svenska/ Journalistik, Samhällsgeografi, Interkulturell kommunikation, Statsvetenskap/ Offentligt ledarskap, Juridik, Nationalekonomi samt deltagit grundkurs forskarutbildning.

Dansk Fastighetsrätt, Malmö Högskola.

Styrelseutbildning

Styrelseakademien Skåne, Fastighetsägarna Syd, Region Skåne

Revisorsutbildning

Fastighetsförvaltare- och fastighetsmäklarutbildning

Ekonom, Handels, Uppsala

Föreningsengagemang och medlemskap bl.a.

Styrelseakademien Skåne, SSBS (Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund), Fastighetsägarna, Företagarna, JUSEK /SACO, Svenska Kommunaltekniska Föreningen samt Fastighets Quinnorna Syds nätverk (cirka 200 branschaktiva).

Tidigare ordförande i styrelsen för Villaföreningen Bunkeflostrand (då 1.100 medlemmar)

Nuvarande verksamhet- egen företagare

FAKTA Fastighetskonsult i Malmö (sedan år 1988)

fastighetskonsult, informations-och utbildningsprojekt i fastighetsbranschen

Westerman Media (sedan år 1988)

frilansjournalist i branschpress

moderator o programledare

Fastighetsarena Öresund™ (sedan år 2001)

konferensarrangör med fokus på fastighets-och byggbranschens utveckling i Öresundsregionen.

Tidigare verksam som

Fastighetsförvaltare, intendent och fastighetschef

Studentbostäder, Uppsala, 12 år

Fastighetskontoret Malmö stad, 3 år

Wihlborgs, Malmö, 1,5 år

Privata fastighetsbolag i bl.a. Uppsala och Malmö, 3 år

Advokatbyrå, Uppsala Universitet m.m.