Säkerhets-och kvalitetspolicy för Fastighetsarena Öresunds arrangemang

Konferenslokaler som Fastighetsarena Öresund hyr och använder vid arrangemang skall alltid

-vara tillgängliga och användbara även för funktionshindrade deltagare

-ha fungerande hörselslinga i lokalen

-ha fria nödutgångar och fria utrymningsvägar (deltagare får exempelvis INTE sitta framför och blockera nödutgångar och /cller utrymningsvägar vid arrangemang) i händelse av brand eller olycka.

Dessutom skall

- SAMTLIGA medverkande talare använda fungerande mikrofon

- medverkande talare och aktörer vid varje arrangemang, så långt det är möjligt, bestå av hälften kvinnor och hälften män, företagare, forskare och fastighetsbranschens företrädare från båda sidor av Öresund.

 

Fastighetsarena Öresund™© /FAKTA Fastighetskonsult i Malmö

Karin Westerman

Konferensarrangör och fastighetskonsult

Telefon 040-161449

E-mail: fastighetsarena@telia.com