TJÄNSTER

Hur önskar Ni kommunicera kunder, relationer, känslor och upplevelser?

 

Fastighetsarena Öresund ™ arrangerar och genomför sedan år 2001

Temakonferenser och Temadagar,

Idéseminarier, Kundseminarier, Debatter och Studiebesök.

Med fokus på

värdeutveckling, trender och omvärldsorientering

i bygg-och fastighetsbranschen

i Skåne och Öresundsregionen.

 

Vi arrangerar allt praktiskt inför Ert ledningsmöte, avdelningsmöte,

stort eller litet,

med program och studiebesök i Öresundsregionen.

Med omsorg om minsta detalj.

Kombinera gärna mötet med ett internt seminarium, med presentation av regionens verksamheter och investeringar, med information kring nyetableringar från regionens aktörer och verksamma.

 

Vi hjälper Er att ha koll-på-läget helt enkelt, på båda sidor av Öresund dessutom!

Välkommen att kontakta oss för programförslag och offert!

Fastighetsarena Öresund- konferenser med koll på läget!

FAKTA Fastighetskonsult i Malmö

Karin Westerman har över 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen

Fastighetskonsult & konferensarrangör

Telefon 040-161449 Mobil 070-5140049

E-mail: fastighetsarena@telia.com

info@fastighetsarenaoresund.nu

Innehar F-skatt, konsultansvarsförsäkring och

är registrerad för moms och hos PRV.