Fastighetsarena Öresund™

 

Tel 040-16 14 49 Fax 040-16 36 75

 

I januari 2001 arrangerade vi en temadag på

Malmö Högskola och i samarbete med Malmö Högskolas Studentkår, där förmiddagens fokus var "Fastighetsutbildningar" och

eftermiddagens tema var "Studentbostadssituationen i Malmö".

Närmare 200 personer deltog under dagen.

Foto från temadagarna

"Motions-och idrottsanläggningar i Öresundsregionen" 24 januari 2002

 "Öresund Links" 13 juni 2002

 "Öresund Shopping" 9 oktober 2002

Förmiddagen " Öresund Living " 8 april 2003

Eftermiddagen "Öresund Living" 8 april 2003

"Fastighetsfinansiering Öresund" 2 september 2003

  "Hotell & Restaurang & Turism Öresund" 4 februari 2004

 Eftermiddagen "Hotell & Restaurang & Turism Öresund" 4 februari 2004

 "Handelsplats Öresund" 6 maj 2004

 "Handelsplats Öresund" 6 maj 2004 studiebesök Rosengårds Centrum och City Gross

 Förmiddagen "Kunskapsport Öresund" 6 oktober 2004

Eftermiddagen "Kunskapsport Öresund" 6 oktober 2004